087 702 1599 seosolution1st@gmail.com

บริการรับดูแลเว็บไซต์

onpageseoserv บริการรับดูแลเว็บไซต์

บริการรับดูแลเว็บไซต์

Posted By admin

บริการ รับดูแลเว็บไซต์

แพ็คเกจ รับดูแลเว็บไซต์ มี 2 แพ็กเกจ

I.รับดูแลเว็บไซต์ แพ็คเกจ Basic

>> ราคา 1,300บาท/เดือน

>> บริการอัพเดทข้อมูล 2 ครั้ง /เดือน

>> ออกแบบแบนเนอร์ขนาดไม่เกิน 500 x 500 pixel จำนวน 2 ชิ้น (gif,jpg)

>> เซ็ตอัพการนับสถิติด้วย Google Analytics (หากต้องการ)

 

II.รับดูแลเว็บไซต์ แพ็คเกจ Advance

>> ราคา 1,500บาท/เดือน

>> บริการปรับแต่ง ONPAGE เต็มรูปแบบ

>> บริการอัพเดทข้อมูล 3 ครั้ง / เดือน

>> ออกแบบแบนเนอร์ขนาดไม่เกิน 500 x 500 pixel จำนวน 2 ชิ้น (gif,jpg)

>> เซ็ตอัพการนับสถิติด้วย Google Analytics (หากต้องการ)

@@ รับดูแลเว็บไซต์เงื่อนไขสามารถยืดหยุ่นในการทำงานและตีราคา ตามปริมาณงาน